De Wet van de Spiegel als weg naar het geluk

De Wet van de Spiegel beweert dat datgene wat we in anderen zien, eigenlijk een reflectie is van wat er zich in onszelf bevindt. Wanneer we gelukkig willen zijn, hangt ons geluk niet zozeer af van anderen, maar van onszelf. Laten we de Wet van de Spiegel eens onder handen nemen.

Deze wet leert ons hoe we onze problemen met andere mensen (zoals familieleden, vrienden, collega’s etc.) kunnen oplossen door zelf bepaalde oefeningen uit te voeren.

Zaken die je geluk in de weg staan

Er zijn altijd zaken die je storen:

  • je ergert je aan je schoonzus die elk familie-etentje hetzelfde zegt.
  • aan je ouders die je leven te veel willen controleren.
  • aan je kinderen die niet eerlijk zijn tegen jou.
  • en aan je broers die egoïstisch zijn.
  • aan je vrienden die je niet steunen op de manier zoals je dat zou willen.
  • aan het feit dat je niet gewaardeerd wordt op je werk.

Iedereen heeft andere problemen, maar veel mensen verwachten vaak dat anderen op een bepaalde manier reageren en zijn teleurgesteld wanneer ze dat niet doen.

Daarbovenop stellen wijzelf waarschijnlijk andere mensen teleur op dezelfde manier en op hetzelfde moment, zonder dat zelf te beseffen.

Als eerste oefening stellen we voor een lijst te maken met alle dingen die jou storen aan de mensen die jou omringen.

Eigenschappen van jezelf waar anderen zich aan storen

Nu gaan we dezelfde oefening toepassen, maar in de andere richting. We maken een lijst met alle eigenschappen van onszelf waaraan mensen zich zouden kunnen storen of zich al gestoord hebben op een bepaald moment. Om dit te kunnen doen, moet we oprecht en zelfkritisch zijn.

Je bent niet perfect, maar je bent menselijk en je weet dat je het op bepaalde momenten al eens verpest hebt. Daarom is het belangrijk om empathisch te leren zijn. Dit betekent dat je jezelf in andermans schoenen moet kunnen verplaatsen.

Wat de Wet van de Spiegel zegt

De Wet van de Spiegel leert ons dat wanneer je echt negatief ten opzichte van iemand anders staat, de reden daarvoor in je eigen hart te vinden is en niet in dat van de andere persoon.

Een voorbeeld: je voelt je beledigd door iets wat iemand anders tegen je gezegd heeft. De reden daarvoor is dat jij eveneens iemand anders aan het beledigen bent.

Dat hoeft niet diezelfde persoon te zijn, maar kan ook iemand anders zijn. En wanneer je dat leert te realiseren en nog belangrijker, leert vermijden, zal je misschien ook anderen niet meer beledigen.

Het is interessant te zien dat niet iedereen op dezelfde manier reageert op eenzelfde situatie, omdat niemand over hetzelfde hart beschikt.

Een praktische oefening

Eerste gedeelte

  • Je kiest twee mensen uit die over een eigenschap beschikken die jij niet kan verdragen, die je kwetst, beledigt of boos maakt.
  • Dan gaan we een lijst maken van alle zaken waarvoor we hen willen bedanken.

Soms kan dit je verbazen of zelfs irriteren en juist daarom moet je echt een inspanning leveren. Het is het waard. Er is ongetwijfeld een moment geweest waarop deze personen iets voor jou of je familie(leden) gedaan hebben of een detail waarbij ze jou geholpen hebben etc. Besteed hieraan zoveel tijd als nodig is.

Tweede gedeelte

Vervolgens doe je iets dat waarschijnlijk nog moeilijker is:

  • Maak een lijst van alle zaken waarvoor je hun vergiffenis zou willen vragen, zelfs al gaat het hierbij om kleine dingen. Je zal misschien eens vals gekeken hebben, hen achter de rug bekritiseerd hebben, hen niet gerespecteerd hebben, iets gemeens tegen hen gezegd hebben of je bent hen vergeten te bedanken voor iets.

Deze oefening is echt een les in bescheidenheid. De laatste stap is enkel weggelegd voor de moedigste mensen.

Contacteer de persoon waarover je het lijstje gemaakt heb (persoonlijk, per telefoon of per brief). Bedank hem/haar voor alles op je eerste lijst en vraag vergiffenis voor alles op de tweede lijst.

De resultaten

De vorige oefening mag dan wel absurd lijken -veel mensen zijn te trots om dit uit te voeren of hebben het gevoel dat de andere persoon hén moet bedanken of zich moet excuseren in plaats van andersom- maar heeft erg verrassende resultaten. Mensen zouden nooit zo’n telefoontje of bericht verwachten en reageren dan ook enkel positief en enthousiast.

Waar, hoe, wie?

Deze oefening kan uitgevoerd worden waar en met betrekking tot wie je dat ook nodig hebt. Het gaat om een erg praktische oefening, die zo goed als altijd een positieve uitkomst heeft. Het klinkt zo eenvoudig, maar is allesbehalve gemakkelijk.

Het is het proberen waard, zeker wanneer het gaat om de mensen die je het liefst ziet of in situaties die een negatief effect op je hebben en waar je dus graag een einde aan zou willen maken.